IPPC / EIA

IPPC

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

  • vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení či jeho změn;
  • ohlášení plánovaných změn dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb.;
  • zpracování ročního vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení (roční zpráva);
  • sledování stanovených podmínek integrovaného povolení a zajištění plnění uložených opatření;

  • zastupování při projednávání žádostí, změn či přezkumů dle zákona č. 76/2002 Sb.

  • vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy dle § 4a zákona č. 76/2002 Sb.

EIA

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • zpracování oznámení EIA podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;
  • zpracování podlimitního záměru EIA
  • zajištění zpracování dokumentace EIA;
  • zajištění zpracování dílčích analýz - hluková studie, rozptylová studie, biologické průzkumy, hodnocení rizik, Natura 2000