Podniková ekologie

  • externí ekologie na klíč na základě smlouvy
  • zastupování před orgány státní správy na základě přesně vymezené plné moci, mandátní smlouvy nebo osobní účast při jednání se správními orgány, institucemi, kontrolami apod.
  • legislativní audit - zaměřen na shodu provozu s legislativními požadavky životního prostředí
  • nezávislé konzultace a poradenství